جمعه 4 خرداد 1397 _ _ 14 دسامبر 775
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
 آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

برگزاری گارگاه پنتاوالان

گارگاه آموزشی پنتاوالان برای گروههای هدف بهورزان و مامورین سیاری وکارشناسان بهداشت خانواده با مشارکت مسئولین استانی وشهرستانی بصورت دوروزه درمورخه های 93/09/03 و 93/09/04 برگزارگردید
سه شنبه 21 بهمن 1393

غربالگری 10درصد جوانان 18-30 سال شهرستان کلیبر

درطی سال 93 ده درصد جوانان 18-30 سال شهرستان کلیبر ازنظر جسمی وروحی ومعنوی -عادت غذایی میزان تحرک ورابط وسلامت اجتماعی مورد غربالگری قرار گرفتند ودارای شناسنامه جوان شدند
سه شنبه 21 بهمن 1393

مراسم معرفی وتودیع مسئول حراست

طی مراسمی دربهمن ماه 93 آقای منصور اکبری بعنوان مسئول حراست شبکه بهداشت ودرمان کلیبر معرفی واز آقای کاظم پورعبدی مسئول حراست قبلی طی جوایزی تقدیر وتشکر بعمل آمد
پنجشنبه 16 بهمن 1393